Dodacie podmienky

Tovar doručujeme kuriérskou službou alebo prepravnou spoločnosťou v závislosti od celkovej váhy a objemu zásielky. Pri tovare nad 30kg, alebo pri ľahkom ale objemnom tovare ako sú stoličky bude preprava realizovaná prepravcom Rhenus. Tovar je obvykle prepravovaný na europaletách, ktoré je potrebné hneď pri vykládke vrátiť prepravcovi. Podnože a stolové dosky sú zabalené v kartónoch a stoličky sú nastohované a zabalené tak, aby neprišlo k ich poškodeniu počas prepravy. Napriek tomu odporúčame obsah zásielky prezrieť ihneď po obdržaní a v prípade akéhokoľvek viditeľného poškodenia nahlásiť škodu prepravcovi. Kuriérovi, resp. prepravcovi bude poskytnuté Vaše telefónne číslo, ktoré ste zadali pri registrácií. V prípade záujmu z Vašej strany, Vás bude v určený čas pred doručením kontaktovať. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci a hradí kupujúci, pokiaľ nie je dohodnuté inak v objednávke. Termín a spôsob dodania bude avizovaný vopred pracovníkom logistiky. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto, bez montáže a inej manipulácie s tovarom. Prevzatie tovaru kupujúci potvrdí na dodacom liste.

Cena dopravy cez UPS je 9 Euro bez DPH za 1 balík.

Cena dopravy spoločnosťou Rhenus je podľa platného cenníka uvedeného vpravo dolu v priečinku "cenník dopravy".

Cena za dobierku: do 600 Euro je poplatok 3 Euro s DPH

                           do 2000 Euro je poplatok 5 Euro s DPH

                           nad 2000 Euro je poplatok 7 Euro s DPH

Cena prepravy do zahraničia je určená na vyžiadanie.