KAPCSOLAT

Számlázási cím:


YOKLA s.r.o.

Komárňanská 115/A

947 01 HURBANOVO

Slovenská republika


IČO: 35965142

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka č.:17335/NBanka: Všeobecná úverová banka

Číslo účtu: 2092940559/0200

SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK79 0200 0000 0020 9294 0559

Kiállító terem és raktár:


YOKLA s.r.o.

Komárňanská 70

947 01 HURBANOVO

Slovenská republika


Pondelok - Piatok: 08:00 - 16:00

TEL: 00421 35 760 2689

FAX: 00421 35 760 3099

E-MAIL: info@yokla.sk

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT - KAPCSOLAT

ÜZENETET KÜLDENI

 

Otázky ohľadne produktov a vašich objednávok

Otázky ohľadne technických problémov na stránkach