Általános üzleti feltételek

Szállítási árlista Rhenus

1. A szállító a YOKLA s.r.o. kereskedelmi társaság, székhely: Okružná 9991/12, 940 02  Nové Zámky, bejegyezve a Nyitrai Járási bíróság Kereskedelmi Regiszterébe, részleg: s.r.o., betétlap száma 39220/N. A szállító áfa-fizető alany.

Kiállítóterem es raktár:

YOKLA s.r.o.

Komárňanská 70
947 01  Hurbanovo
Slovensko


Telefon : +421 35 760 26 89
Fax : + 421 35 760 30 99
e-mail: info@yokla.sk

 

IČO: 48254223
DIČ: 2120105691
IČ DPH: SK2120105691

2.A vevő jogi vagy természetes személy, aki bejelentkezett az elektronikus formanyomtatvány elküldésével, vagy egyéb módon küldte el az érvényes megrendelést, együtt a kapcsolati és számlázási adatokkal.

 

3. Az adásvételi szerződés a vevő megrendelése alapján kerül megkötésre.

 

4. Az áru alatt a YOKLA s.r.o. társaság kínálatában található termékek, vagy szolgáltatások értendők.

5. A megrendelés módja. Az árut közvetlenül lehet megrendelni, on-line a honlapunkon, amennyiben itt az látható, hogy raktáron van. A megrendelést automatikusan feldolgozzuk és a megvalósítása folyamatáról írásban vagy telefonon értesítjük. A többi esetben a megrendelést írásban, email vagy fax formájában szükséges elküldeni. Az így elküldött megrendelést 48 órán belül visszaigazoljuk. A megrendelést akkor tekintjük érvényesnek, ha az összes megjelölt sor ki van töltve. A megrendelés egyben az adásvételi szerződés tervezete is és akkor érvényes, ha a vevő kifizeti az áru értékét az eladó bankszámlájára, elektronikus úton elküldött számla alapján, vagy a számlázási részleg által kiállított számla alapján.

 

6. Az eladó kötelessége, hogy a leegyeztetett áron szállítsa le az árut a megrendelés fogadásának napján érvényes megrendelt típus és mennyiség szerint, az aktuális, a Szlovák Köztársaság területén érvényes szabványoknak, előírásoknak és rendelkezéseknek megfelelő minőségben.

7. A vevő kötelessége, hogy a megrendelés elküldésének napján érvényes fizetési feltételek szerint kifizesse a vételárat. Átveszi, ellenőrzi a megrendelt áru mennyiségét és épségét. Az esetleges reklamációkat haladéktalanul jelenti.

8. A vevő jogosult a megrendelés stornózására, bármikor ennek kötelező igazolása előtt. A kötelező  jellegű igazolás után csak abban az esetben, ha az eladó nem teljesítette a szállítás leegyeztetett feltételeit. A megrendelés a vevő általi stornózás esetén ez köteles az eladónak keletkezett kárait megtéríteni, főként a "megrendelésre" jelzésű áru megvásárlása esetén, és amennyiben az eladónak voltak bizonyítható költségei az áru beszerzésével kapcsolatban.

9. Az adásvételi szerződéstől való elállás. Az összes, az online értékesítés formájában vásárolt árut vissza lehet küldeni indoklás nélkül, 14 napig az áru átvételétől számítva. Az árut az értékesítési hely feltüntetett címére kell visszaküldeni, együtt a megrendelés számával és az igénnyel. Mivel ezennel felmondásra kerül az előző adásvételi szerződés, az eladó 15 napig visszaadja a vevőnek az összes teljesítést. Az szerződéstől elállni írásban is lehet, elektronikus formában, az info@yokla.sk címen. Az áru visszaadásával kapcsolatos költségeket a vevő viseli. Amennyiben az áru más, mint sértetlen állapotban van, az ügyfél köteles megtéríteni az eredeti állapot helyreállításával kapcsolatos költségeket. Fenntartjuk a jogát annak, hogy azon árut, amely az ügyfél speciális megrendelésére lett leszállítva, és ezt nem lehet objektívan más ügyfélnek eladni, nem vesszük vissza.

10. A megrendelt áru szállításait a termékek és az eladó működési feltételei szerint valósítjuk meg, a lehető legrövidebb határidőkkel. A raktáron lévő árut általában 5 napos határidőben és a megrendelés alapján szállított árut általában 1-12 héttel a kötelező igazolás után. A szállítást a kézbesítési címre az eladó biztosítja és a vevő fizeti, amennyiben a megrendelésben nincs másként meghatározva. A szállítási határidőt és a szállítás módját a logisztikai munkatársunk előzőleg tudatni fogja. A szállítás teljesítése alatt a teljesítés tárgyának a helyszínre történő szállítása értendő, az áru szerelése és egyéb manipulációja nélkül. Az áru átvételét a vevő a fuvarlevélen igazolja.

11. Személyes adatok védelme. A vevő kijelenti, hogy egyetért a 428/2002 a személyes adatok védelméről szóló, későbbi előírásokkal egységes szerkezetben érvényes törvény 7.sz. §, (1) bekezdése értelmében azzal, hogy a szállító feldolgozza és archiválja a személyes adatait. A vevő köteles az összes megjelölt sort kitölteni, ami az adásvételi szerződés megkötésének feltétele. A szállító kötelezi magát, hogy a vevő ezen adatait nem adja át harmadik személynek. A vevő az eladónak jelen beleegyezését határozatlan időre adja.

Az ügyfélnek, újdonságok igénylőjének, ankét résztvevőjének és a bejelentkezés egyéb formái általi  bejelentkezésével automatikusan beleegyezik abba, hogy tájékoztathatjuk az újdonságokról az internetes üzletünk keretein belül, mégpedig e-mail, vagy telefonhívás formájában. A beleegyezés 1 hónapos határidő letelte után szűnik meg a vevő által az eladó részére megküldött beleegyezésének visszavonásáról szóló értesítés kézbesítésétől számítva.