Kontakty

Fakturačná adresa:

YOKLA s.r.o.
Komárňanská 115/A
947 01 HURBANOVO

IČO: 35965142
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka č.:17335/N

Banka: Všeobecná úverová banka

Číslo účtu: 2092940559/0200

SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK79 0200 0000 0020 9294 0559Výstavná miestnosť a sklad:

YOKLA s.r.o.
Komárňanská 70
947 01 HURBANOVO, Slovensko

Pondelok - Piatok: 08:00 - 16:00


TEL: 00421 35 760 2689
FAX: 00421 35 760 3099
E-MAIL: info@yokla.sk


GPS: 47.86893 S 18.19003 V

Yokla Výstavná miestnosť

Yokla Výstavná miestnosť

Yokla Výstavná miestnosť

Yokla sklad